000000000321311.jpg

พันโท วันรัก โอฬารสกุล
ผู้บังคับกองพันหทารม้าที่ 22

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซด์ต่อสัปดาห์

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 พันโท วันรัก โอฬารสกุล ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า และคณะ ลงพื้นที่ วัดม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จว.สระบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ และรับทราบข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมกับช่วยเหลือประชาชน โดยการมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง ให้กับประชาชน ชุมชน วัดม่วงงาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม
วันที่ 28 กันยายน 2564 กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า กระทำพิธีสวมหมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินแกมดำ และพิธีปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี พุทธศักราช 2564 ผลัดที่ 1
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกภาคสนามเป็นหน่วยเบื้องต้น ประจำปี 2564 ห้วงวันที่ 20 ส.ค. - 8 ก.ย. 64 ณ พื้นที่การฝึกทางยุทธวิธีมลฑลทหารบกที่ 18
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกภาคสนามเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2564 ห้วงวันที่ 20 - 30 ส.ค. 64 ณ พื้นที่การฝึกทางยุทธวิธีมลฑลบกที่ 18
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2563
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า สนับสนุนการสาธิตการจัดหมวดทหารม้าทั้ง 3 ประเภท และรถโชว์ ในการต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การทหารม้า
ชมรมกีฬาฮอกกี้ทหารบก ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฮอกกี้ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
Open House เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารม้าที่ 22 ได้เปิดบ้านทหารม้า ให้ญาติๆของทหารใหม่ได้ดูบรรยากาศ และเข้าเยี่่ยมชม อาคารสถานที่และร่วมรับประทานอาหาร ณ หน่วยฝึกทหารใหม่
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 พล.ต.วีรยุทธ วุฒิศิลป์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าได้กรุณามอบประกาศศูนย์การทหารม้าชมเชย การปฏิบัติงาน ให้กับ ส.ท.วรโชติ พาพุฒิกุล ในการดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ สถานีวิทยุุยานเกราะ ศูนย์การทหารม้า AM 684 MHz จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักรของประชาชนอย่างกว้างไกลสามารถฟังออนไลน์ ได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
003  ศูนย์การทหารม้า บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” การบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓ 
003  ศูนย์การทหารม้า บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” การบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓ 

ผู้บังคับบัญชา

ร.ท. สุรศักดิ์ สุทธิประภา
ทกท.ฝอ.1 ม.พัน.22 ศม.
ร.ท. ไชยเนตร แก้วกล้า
ฝอ.2 ม.พัน.22 ศม.
ร.อ.วิทวัส ปาโกวงค์
ฝอ.3/ผบ.ร้อย.ม.ม.พัน.22 ศม.
ร.ท. ทวีศักดิ์ เสรีชัยประดิษฐ์
ฝอ.4 ม.พัน.22 ศม.
ร.ต.เบญจรงค์ พึ่งเทพา
ฝกง.ม.พัน.๒๒ ศม.
ร.ท.สมภพ ฑีฆะ
ผบ.ร้อย.บก. ม.พัน.22 ศม.
ร.อ.ธัญญะ รังษีบุตร
ผบ.ร้อย.ม.(ก.) ม.พัน.22 ศม.

ปฏิทินการปฏิบัติงาน