00000000032131.jpg

พันโท ปัญจรุจน์ ธิติอัคราเกียรติ
ผู้บังคับกองพันหทารม้าที่ 22

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซด์ต่อสัปดาห์

กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2563
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2563
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า สนับสนุนการสาธิตการจัดหมวดทหารม้าทั้ง 3 ประเภท และรถโชว์ ในการต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การทหารม้า
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ร่วมพิธีวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกรา
ชมรมกีฬาฮอกกี้ทหารบก ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฮอกกี้ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
Open House เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารม้าที่ 22 ได้เปิดบ้านทหารม้า ให้ญาติๆของทหารใหม่ได้ดูบรรยากาศ และเข้าเยี่่ยมชม อาคารสถานที่และร่วมรับประทานอาหาร ณ หน่วยฝึกทหารใหม่
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562 กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้าดำเนินการฝึกภาคสนามการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2562 ณ พื้นที่การฝึก อ.แก่งคอย, อ.เมือง จว.สระบุรี และ อ.บ้านนา จว.นครนายก
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการจัดงานวันสถาปนาของหน่วยครบรอบปีที่ 38 ซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล ในช่วงกลางคืนเป็นการเลี้ยงสังสรรค์และมอบรางวัล โดยมีกำลังพลและครอบครัวมาร่วมงานอย่างคับคั่ง
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 พล.ต.วีรยุทธ วุฒิศิลป์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าได้กรุณามอบประกาศศูนย์การทหารม้าชมเชย การปฏิบัติงาน ให้กับ ส.ท.วรโชติ พาพุฒิกุล ในการดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ สถานีวิทยุุยานเกราะ ศูนย์การทหารม้า AM 684 MHz จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักรของประชาชนอย่างกว้างไกลสามารถฟังออนไลน์ ได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
318907  เมื่อ ๒๓ ก.ย.๕๗   ได้จัดกำลังพลปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์วัดบ้านพลับ ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จว.อ.ย. โดยมีกำลังพลจาก กบร.ศม. จำนวน ๒๐ นาย ม.พัน.๑๗  จำนวน ๖ นาย  โดยมี ร.ต.โอภาส  คำแหง รรก.ฝอ.๒ ม.พัน.๒๒ เป็นนายทหารควบคุมการปฏิบัติ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
IMG 7582 
พ.ท.จรัญ สุวรรณวงศ์ ได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมสวนสนามยานยนต์ในพิธี อำลาชีวิตรราชการทหาร โดยมี พล.อ.วีรศักดิ์ มณีอินทร์ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธี ณ สนามบินบ้านแพะ ค่ายอดิศร
3378   สาธิตหลักสูตรชั้นนายร้อยร่วมเหล่าราบ, ม้า, ปืนใหญ่, ช่างและสื่อสารในวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๗ ณ สนามยิงปืนใหญ่รถถังศูนย์การทหารม้า
3374  กองพันทหารม้าที่ ๒๒ จัดการฝึกยิงปืนประจำปี ๒๕๕๗ โดยจะเป็นส่วนการยิงของกำลังพลของกองพันทหารม้าที่ ๒๒ เริ่มการฝึกยิงปืนตั้งแต่วันที่ ๑-๕ ก.ย.๕๗ ณ สนามยิงปืนกองพันทหารม้าที ๒๒ 
003  ศูนย์การทหารม้า บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” การบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓ 
003  ศูนย์การทหารม้า บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” การบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓ 

ผู้บังคับบัญชา

ร.ท.โอภาส คำแหง
ฝอ.2 ม.พัน.22 ศม.
ร.อ.อนุศักดิ์ สงวนรักษ์
รรก.ฝอ.3/ผบ.ร้อย.ถ.ม.พัน.22 ศม.
ร.ท.ธัญญะ รังษีบุตร
รรก.ฝอ.4/ผบ.ร้อย.ม.(ก.) ม.พัน.22 ศม.
ร.ต.เบญจรงค์ พึ่งเทพา
ฝกง.ม.พัน.๒๒ ศม.
ร.อ.ธนสาร สานุสันต์
ผบ.ร้อย.บก. ม.พัน.22 ศม.
ร.อ.วิทวัส ปาโกวงค์
ผบ.ร้อย.ม.ม.พัน.22 ศม.
ร.ต. เล็ก หิตปราณีต
ทกท.ฝอ.1 ม.พัน.22 ศม.

ปฏิทินการปฏิบัติงาน