000000000321311.jpg

พันโท วันรัก โอฬารสกุล
ผู้บังคับกองพันหทารม้าที่ 22

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซด์ต่อสัปดาห์

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 พันโท วันรัก โอฬารสกุล ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า และคณะ ลงพื้นที่ วัดม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จว.สระบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ และรับทราบข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมกับช่วยเหลือประชาชน โดยการมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง ให้กับประชาชน ชุมชน วัดม่วงงาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม
วันที่ 28 กันยายน 2564 กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า กระทำพิธีสวมหมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินแกมดำ และพิธีปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี พุทธศักราช 2564 ผลัดที่ 1
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกภาคสนามเป็นหน่วยเบื้องต้น ประจำปี 2564 ห้วงวันที่ 20 ส.ค. - 8 ก.ย. 64 ณ พื้นที่การฝึกทางยุทธวิธีมลฑลทหารบกที่ 18
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกภาคสนามเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2564 ห้วงวันที่ 20 - 30 ส.ค. 64 ณ พื้นที่การฝึกทางยุทธวิธีมลฑลบกที่ 18
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2563
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า สนับสนุนการสาธิตการจัดหมวดทหารม้าทั้ง 3 ประเภท และรถโชว์ ในการต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การทหารม้า
ชมรมกีฬาฮอกกี้ทหารบก ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฮอกกี้ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
Open House เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารม้าที่ 22 ได้เปิดบ้านทหารม้า ให้ญาติๆของทหารใหม่ได้ดูบรรยากาศ และเข้าเยี่่ยมชม อาคารสถานที่และร่วมรับประทานอาหาร ณ หน่วยฝึกทหารใหม่
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 พล.ต.วีรยุทธ วุฒิศิลป์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าได้กรุณามอบประกาศศูนย์การทหารม้าชมเชย การปฏิบัติงาน ให้กับ ส.ท.วรโชติ พาพุฒิกุล ในการดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ สถานีวิทยุุยานเกราะ ศูนย์การทหารม้า AM 684 MHz จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักรของประชาชนอย่างกว้างไกลสามารถฟังออนไลน์ ได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
02416

เมื่อวันที่ 20 - 24 ต.ค.57 กองพันทหารม้าที่ 22 จัดกำลังพล 8 นาย เป็นนายสิบ 4 นาย และพลทหาร 4 นาย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภายในหน่วยทหาร สถานที่ ศูนย์อบรมปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลกุดนกเป้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  โดยมี กำนันสมนึก กล้วยป่า เป็นผู้ฝึกอบรม เมื่อดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อย กองพันทหารม้าที่ 22 จะดำเนินการขยายผลไปสู่โครงการต่อไป

325545 เมื่อวันที่ 17 - 22 ต.ค.57 พ.ท.จรัญ  สุวรรณวงศ์ อนุมัติให้ กองพันทหารม้าที่ 22 สนับสนุน โรงเรียนทหารม้าในการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่ในหน่วยทหารม้า ให้ กับ หลักสูตร นนส.1 ปี รุ่นที่ 17 เหล่า ม. (2/57) (คาบเกี่ยว)
557000011540557 เมื่อ 29 ก.ย.57 พ.ท.จรัญ สุวรรณวงศ์ ได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
319727 เมื่อ 30 ก.ย.๕๗   เวลา 0900 พ.ท.จรัญ  สุวรรณวงศ์ ผบ.ม.พัน.22 ได้กระทำพิธีประดับยศ ให้กับกำลังพลของ ม.พัน.22 ที่ได้รับยศสูงขึ้น
318907  เมื่อ ๒๓ ก.ย.๕๗   ได้จัดกำลังพลปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์วัดบ้านพลับ ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จว.อ.ย. โดยมีกำลังพลจาก กบร.ศม. จำนวน ๒๐ นาย ม.พัน.๑๗  จำนวน ๖ นาย  โดยมี ร.ต.โอภาส  คำแหง รรก.ฝอ.๒ ม.พัน.๒๒ เป็นนายทหารควบคุมการปฏิบัติ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
IMG 7582 
พ.ท.จรัญ สุวรรณวงศ์ ได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมสวนสนามยานยนต์ในพิธี อำลาชีวิตรราชการทหาร โดยมี พล.อ.วีรศักดิ์ มณีอินทร์ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธี ณ สนามบินบ้านแพะ ค่ายอดิศร
3378   สาธิตหลักสูตรชั้นนายร้อยร่วมเหล่าราบ, ม้า, ปืนใหญ่, ช่างและสื่อสารในวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๗ ณ สนามยิงปืนใหญ่รถถังศูนย์การทหารม้า
3374  กองพันทหารม้าที่ ๒๒ จัดการฝึกยิงปืนประจำปี ๒๕๕๗ โดยจะเป็นส่วนการยิงของกำลังพลของกองพันทหารม้าที่ ๒๒ เริ่มการฝึกยิงปืนตั้งแต่วันที่ ๑-๕ ก.ย.๕๗ ณ สนามยิงปืนกองพันทหารม้าที ๒๒ 

ผู้บังคับบัญชา

ร.ท. สุรศักดิ์ สุทธิประภา
ทกท.ฝอ.1 ม.พัน.22 ศม.
ร.ท. ไชยเนตร แก้วกล้า
ฝอ.2 ม.พัน.22 ศม.
ร.อ.วิทวัส ปาโกวงค์
ฝอ.3/ผบ.ร้อย.ม.ม.พัน.22 ศม.
ร.ท. ทวีศักดิ์ เสรีชัยประดิษฐ์
ฝอ.4 ม.พัน.22 ศม.
ร.ต.เบญจรงค์ พึ่งเทพา
ฝกง.ม.พัน.๒๒ ศม.
ร.ท.สมภพ ฑีฆะ
ผบ.ร้อย.บก. ม.พัน.22 ศม.
ร.อ.ธัญญะ รังษีบุตร
ผบ.ร้อย.ม.(ก.) ม.พัน.22 ศม.

ปฏิทินการปฏิบัติงาน