000000000321311.jpg

พันโท วันรัก โอฬารสกุล
ผู้บังคับกองพันหทารม้าที่ 22

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซด์ต่อสัปดาห์

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 พันโท วันรัก โอฬารสกุล ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า และคณะ ลงพื้นที่ วัดม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จว.สระบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ และรับทราบข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมกับช่วยเหลือประชาชน โดยการมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง ให้กับประชาชน ชุมชน วัดม่วงงาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม
วันที่ 28 กันยายน 2564 กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า กระทำพิธีสวมหมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินแกมดำ และพิธีปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี พุทธศักราช 2564 ผลัดที่ 1
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกภาคสนามเป็นหน่วยเบื้องต้น ประจำปี 2564 ห้วงวันที่ 20 ส.ค. - 8 ก.ย. 64 ณ พื้นที่การฝึกทางยุทธวิธีมลฑลทหารบกที่ 18
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกภาคสนามเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2564 ห้วงวันที่ 20 - 30 ส.ค. 64 ณ พื้นที่การฝึกทางยุทธวิธีมลฑลบกที่ 18
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2563
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า สนับสนุนการสาธิตการจัดหมวดทหารม้าทั้ง 3 ประเภท และรถโชว์ ในการต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การทหารม้า
ชมรมกีฬาฮอกกี้ทหารบก ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฮอกกี้ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
Open House เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารม้าที่ 22 ได้เปิดบ้านทหารม้า ให้ญาติๆของทหารใหม่ได้ดูบรรยากาศ และเข้าเยี่่ยมชม อาคารสถานที่และร่วมรับประทานอาหาร ณ หน่วยฝึกทหารใหม่
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 พล.ต.วีรยุทธ วุฒิศิลป์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าได้กรุณามอบประกาศศูนย์การทหารม้าชมเชย การปฏิบัติงาน ให้กับ ส.ท.วรโชติ พาพุฒิกุล ในการดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ สถานีวิทยุุยานเกราะ ศูนย์การทหารม้า AM 684 MHz จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักรของประชาชนอย่างกว้างไกลสามารถฟังออนไลน์ ได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
12478

มื่อวันที่ 29 พ.ย.57 กองพันทหารม้าที่ 22 ได้ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

335952

มื่อวันที่ 27 พ.ย.57 เวลา 0700  พ.ท.ณัฐยุทธ์  ธเนศชัยพิทักษ์ ผบ.ม.พัน.22 และกำลังพลกองพันทหารม้าที่ 22 ร่วมทดสอบร่างกายประจำเดือน ณ กองพันทหารม้าที่ 22

20141113 153813

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.57 กองพันทหารม้าที่ 22 สนับสนุน ศูนย์การทหารม้า ในการตอนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2557 โดยแสดงการสาธิตทางยุทธวิธี ของกองร้อยชุดรบ และรถโชว์

332044

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.57 กองพันทหารม้าที่ 22 กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 22  โดย พ.ท.จรัญ  สุวรรณวงศ์ หน.รร.ม.ศม.กระทำส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 22 ต่อให้กับ พ.ท.ณัฐยุทธ์  ธเนศชัยพิทักษ์ อดีตนายทหารปฏิบัติการข่าว ทภ.1

330864

ในวันที่ 6 พ.ย.57 ผบ.ม.พัน.22 รับมอบของที่ระลึกและให้โอวาสกำลังพล เนื่องในโอกาสที่ได้รับยศสูงขึ้นและจะไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่

328875

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.57 เวลา 0730  พ.ท.จรัญ  สุวรรณวงศ์ ผบ.ม.พัน.22 และกำลังพลกองพันทหารม้าที่ 22 ร่วมทดสอบร่างกายประจำเดือน ณ กองพันทหารม้าที่ 22

328547

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.57 พ.ท.จรัญ  สุวรรณวงศ์ ผบ.ม.พัน.22 เป็นประธานในพิธี ทหารปรดประจำการ ในส่วนของ ม.พัน.22 และมอบประกาศนียบัตรให้กับทหารที่มีความประพฤติดี

10325552

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.57 พ.อ.วีรยุทธ  วุฒิศิลป์ รอง ผบ.ศม.(2) ตรวจเยี่ยมกองพันทหารม้าที่ 22 โดยได้ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงตามลำดับดังนี้ กองร้อยกองบังคับการ, กองร้อยทหารม้าบรรทุกยานเกราะ, กองร้อยทหารม้ารถถัง และกองร้อยทหารม้าลาดตระเวน

ผู้บังคับบัญชา

ร.ท. สุรศักดิ์ สุทธิประภา
ทกท.ฝอ.1 ม.พัน.22 ศม.
ร.ท. ไชยเนตร แก้วกล้า
ฝอ.2 ม.พัน.22 ศม.
ร.อ.วิทวัส ปาโกวงค์
ฝอ.3/ผบ.ร้อย.ม.ม.พัน.22 ศม.
ร.ท. ทวีศักดิ์ เสรีชัยประดิษฐ์
ฝอ.4 ม.พัน.22 ศม.
ร.ต.เบญจรงค์ พึ่งเทพา
ฝกง.ม.พัน.๒๒ ศม.
ร.ท.สมภพ ฑีฆะ
ผบ.ร้อย.บก. ม.พัน.22 ศม.
ร.อ.ธัญญะ รังษีบุตร
ผบ.ร้อย.ม.(ก.) ม.พัน.22 ศม.

ปฏิทินการปฏิบัติงาน