000000000321311.jpg

พันโท วันรัก โอฬารสกุล
ผู้บังคับกองพันหทารม้าที่ 22

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซด์ต่อสัปดาห์

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 พันโท วันรัก โอฬารสกุล ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า และคณะ ลงพื้นที่ วัดม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จว.สระบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ และรับทราบข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมกับช่วยเหลือประชาชน โดยการมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง ให้กับประชาชน ชุมชน วัดม่วงงาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม
วันที่ 28 กันยายน 2564 กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า กระทำพิธีสวมหมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินแกมดำ และพิธีปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี พุทธศักราช 2564 ผลัดที่ 1
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกภาคสนามเป็นหน่วยเบื้องต้น ประจำปี 2564 ห้วงวันที่ 20 ส.ค. - 8 ก.ย. 64 ณ พื้นที่การฝึกทางยุทธวิธีมลฑลทหารบกที่ 18
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกภาคสนามเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2564 ห้วงวันที่ 20 - 30 ส.ค. 64 ณ พื้นที่การฝึกทางยุทธวิธีมลฑลบกที่ 18
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2563
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า สนับสนุนการสาธิตการจัดหมวดทหารม้าทั้ง 3 ประเภท และรถโชว์ ในการต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การทหารม้า
ชมรมกีฬาฮอกกี้ทหารบก ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฮอกกี้ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
Open House เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารม้าที่ 22 ได้เปิดบ้านทหารม้า ให้ญาติๆของทหารใหม่ได้ดูบรรยากาศ และเข้าเยี่่ยมชม อาคารสถานที่และร่วมรับประทานอาหาร ณ หน่วยฝึกทหารใหม่
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 พล.ต.วีรยุทธ วุฒิศิลป์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าได้กรุณามอบประกาศศูนย์การทหารม้าชมเชย การปฏิบัติงาน ให้กับ ส.ท.วรโชติ พาพุฒิกุล ในการดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ สถานีวิทยุุยานเกราะ ศูนย์การทหารม้า AM 684 MHz จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักรของประชาชนอย่างกว้างไกลสามารถฟังออนไลน์ ได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
340429 เมื่อ 16 ธ.ค.57 เวลา 1300 พ.ท.ณัฐยุทธ์  ธเนศชัยพิทักษ์ ผบ.ม.พัน.22 ให้การต้อนรับคณะตรวจจาก ยศ.ทบ. ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.22 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธีของหน่วย

 

1418472949249

กองพันทหารม้าที่ 22 ทำการออกฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๘ ตามคำสั่ง ศม. ที่ ๕๘๖ /๒๕๕๗ เรื่องการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยทำการออกฝึกในห้วง 1-18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

337431

เมื่อวันที่  4 ธ.ค.57 กองพันทหารม้าที่ 22  ได้เข้าร่วมโครงการ “ศูนย์การทหารม้า บริจาคโลหิตถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2557”  ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ โดยส่งกำลังพลเข้าร่วมรับบริจาคโลหิตจำนวน 20 นาย

20141203 113650

นางสาวสุทธินีย์  ธเนศชัยพิทักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายอดิศร กองพันทหารม้าที่ 22 เดินทางเข้าเยี่ยม และสอบถามปัญหาการใช้ชีวิตประจำวัน ของ ด.ช.อภิชาติ  สีดา พิการแขนขาและพัฒนาการทางสมองช้า ซึ่งเป็นบุตรของส.อ. สำราญ  สีดา สังกัดกองพันหทารม้าที่ 22 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

DSC09936

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.57 พ.ท. ณัฐยุทธ์  ธเนศชัยพิทักษ์ ผบ.ม.พัน.22 เป็นผู้แทน ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายอดิศร ม.พัน.22 มอบเงินและข้าวสารช่วยเหลือ นางต้อย มีเสมา เป็นอัมพฤกษ์ ซีกซ้าย มารดาของ ส.ต.ชัยภักดิ์  มีเสมา สังกัดกองพันทหารม้าที่ 22 โดย ส.ต.ชัยภักดิ์  มีเสมา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง ผบ.ม.พัน.22

20141203 080558

เมื่อ 3 ธ.ค.57  พ.ท.ณัฐยุทธ์  ธเนศชัยพิทักษ์ ผบ.ม.พัน.22 นำคณะ กองพันทหารม้าที 22 ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง   และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ  อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์

S  3530816

เมื่อ 28 พ.ย.57, 1030 พ.ท.ณัฐยุทธ์  ธเนศชัยพิทักษ์ ผบ.ม.พัน.22 นำคณะนายทหาร ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ

ผู้บังคับบัญชา

ร.ท. สุรศักดิ์ สุทธิประภา
ทกท.ฝอ.1 ม.พัน.22 ศม.
ร.ท. ไชยเนตร แก้วกล้า
ฝอ.2 ม.พัน.22 ศม.
ร.อ.วิทวัส ปาโกวงค์
ฝอ.3/ผบ.ร้อย.ม.ม.พัน.22 ศม.
ร.ท. ทวีศักดิ์ เสรีชัยประดิษฐ์
ฝอ.4 ม.พัน.22 ศม.
ร.ต.เบญจรงค์ พึ่งเทพา
ฝกง.ม.พัน.๒๒ ศม.
ร.ท.สมภพ ฑีฆะ
ผบ.ร้อย.บก. ม.พัน.22 ศม.
ร.อ.ธัญญะ รังษีบุตร
ผบ.ร้อย.ม.(ก.) ม.พัน.22 ศม.

ปฏิทินการปฏิบัติงาน