000000000321311.jpg

พันโท วันรัก โอฬารสกุล
ผู้บังคับกองพันหทารม้าที่ 22

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซด์ต่อสัปดาห์

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 พันโท วันรัก โอฬารสกุล ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า และคณะ ลงพื้นที่ วัดม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จว.สระบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ และรับทราบข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมกับช่วยเหลือประชาชน โดยการมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง ให้กับประชาชน ชุมชน วัดม่วงงาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม
วันที่ 28 กันยายน 2564 กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า กระทำพิธีสวมหมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินแกมดำ และพิธีปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี พุทธศักราช 2564 ผลัดที่ 1
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกภาคสนามเป็นหน่วยเบื้องต้น ประจำปี 2564 ห้วงวันที่ 20 ส.ค. - 8 ก.ย. 64 ณ พื้นที่การฝึกทางยุทธวิธีมลฑลทหารบกที่ 18
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกภาคสนามเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2564 ห้วงวันที่ 20 - 30 ส.ค. 64 ณ พื้นที่การฝึกทางยุทธวิธีมลฑลบกที่ 18
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า ดำเนินการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2563
กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า สนับสนุนการสาธิตการจัดหมวดทหารม้าทั้ง 3 ประเภท และรถโชว์ ในการต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การทหารม้า
ชมรมกีฬาฮอกกี้ทหารบก ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฮอกกี้ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
Open House เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารม้าที่ 22 ได้เปิดบ้านทหารม้า ให้ญาติๆของทหารใหม่ได้ดูบรรยากาศ และเข้าเยี่่ยมชม อาคารสถานที่และร่วมรับประทานอาหาร ณ หน่วยฝึกทหารใหม่
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 พล.ต.วีรยุทธ วุฒิศิลป์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าได้กรุณามอบประกาศศูนย์การทหารม้าชมเชย การปฏิบัติงาน ให้กับ ส.ท.วรโชติ พาพุฒิกุล ในการดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ สถานีวิทยุุยานเกราะ ศูนย์การทหารม้า AM 684 MHz จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักรของประชาชนอย่างกว้างไกลสามารถฟังออนไลน์ ได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
37404 ห้วงวันที่ 26 ม.ค. - 8 ก.พ.58 กองพันทหารม้าที่ 22 ได้ให้การสนับสนุนศูนย์การทหารม้าในการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558  
IMG 2367

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.58 พ.ท.ณัฐยุทธ์  ธเนศชัยพิทักษ์ ผบ.ม.พัน.22 เป็นผู้ควบคุม นำกำลังพลกองพันทหารม้าที่ 22 ฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ม.ค.58 โดย มียอดกำลังพลนายทหาร 21 นาย, นายสิบ 114 นาย และ พลทหาร 25 นาย ระยะทางเดินทาง 4 กิโลเมตร

347360

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.58 พ.ท.ณัฐยุทธ์  ธเนศชัยพิทักษ์ผบ.ม.พัน.22 นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย  ณ ลาน เอนกประสงค์จังหวัดทหารบกสระบุรี

344773

เมื่อ 8 ม.ค.58 พ.ท.ณัฐยุทธ์  ธเนศชัยพิทักษ์ ผบ.ม.พัน.22 นำอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมของรางวัล สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2558 ของ ศม. ที่จัดขึ้น ณ อาคารประมณผลาสินธุ์  ซึ่ง ผบ.ศม. และประธานชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายอดิศร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธี

344691

เมื่อ 8 ม.ค.58 เวลา 1300 พ.ท.ณัฐยุทธ์ ธเนศชัยพิทักษ์ ผบ.ม.พัน.22 ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/57 และสวมหมวกทรงอ่อนสีดำแกมเขียวให้กับทหารใหม่ 

343988

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.58 เวลา 0900  ร.ท.พลากร  ผันผิน เป็นผู้แทน กองพันทหารม้าที่ 22 อวยพรและมอบของขวัญ แด่ พ.ท.ณัฐยุทธ์  ธเนศชัยพิทักษ์ ผบ.ม.พัน.22 เนื้องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2558 และ ผบ.ม.พัน.22 ได้กรุณามอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล

25827

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 57 พ.ท.ณัฐยุทธ์  ธเนศชัยพิทักษ์ ผบ.ม.พัน.22 ร่วมคณะ พล.ต. วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผบ.ศม. ในพิธีถวายสักการะพระบรมราชาอนุเสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราดาภิเษก ประจำปี 2557 โดยมีหน่วยงานราชการทั้งจังหวัดสระบุรีร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ลานอเนกประสงศ์ จทบ.ส.บ.     

 

20141224 070602 เมื่อ 24 ธ.ค.57 พล.ตรี วิบูลย์พงศ์   อินทะพงศ์ ผบ.ศม./ผบ.รร.ม.ศม. และ พ.ท.ณัฐยุทธ์   ธเนศชัยพิทักษ์ และ กำลังพลกองพันทหารม้าที่ 22 ได้ร่วมทำการทดสอบร่างการประจำเดือน ธ.ค.57 ณ กองพันทหารม้า 22

ผู้บังคับบัญชา

ร.ท. สุรศักดิ์ สุทธิประภา
ทกท.ฝอ.1 ม.พัน.22 ศม.
ร.ท. ไชยเนตร แก้วกล้า
ฝอ.2 ม.พัน.22 ศม.
ร.อ.วิทวัส ปาโกวงค์
ฝอ.3/ผบ.ร้อย.ม.ม.พัน.22 ศม.
ร.ท. ทวีศักดิ์ เสรีชัยประดิษฐ์
ฝอ.4 ม.พัน.22 ศม.
ร.ต.เบญจรงค์ พึ่งเทพา
ฝกง.ม.พัน.๒๒ ศม.
ร.ท.สมภพ ฑีฆะ
ผบ.ร้อย.บก. ม.พัน.22 ศม.
ร.อ.ธัญญะ รังษีบุตร
ผบ.ร้อย.ม.(ก.) ม.พัน.22 ศม.

ปฏิทินการปฏิบัติงาน