ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
319727 เมื่อ 30 ก.ย.๕๗   เวลา 0900 พ.ท.จรัญ  สุวรรณวงศ์ ผบ.ม.พัน.22 ได้กระทำพิธีประดับยศ ให้กับกำลังพลของ ม.พัน.22 ที่ได้รับยศสูงขึ้น

319727319728319729319730319731319732319733319737319738319739