ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
3374  กองพันทหารม้าที่ ๒๒ จัดการฝึกยิงปืนประจำปี ๒๕๕๗ โดยจะเป็นส่วนการยิงของกำลังพลของกองพันทหารม้าที่ ๒๒ เริ่มการฝึกยิงปืนตั้งแต่วันที่ ๑-๕ ก.ย.๕๗ ณ สนามยิงปืนกองพันทหารม้าที ๒๒