000000000321311.jpg

พันโท วันรัก โอฬารสกุล
ผู้บังคับกองพันหทารม้าที่ 22

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซด์ต่อสัปดาห์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
3374  กองพันทหารม้าที่ ๒๒ จัดการฝึกยิงปืนประจำปี ๒๕๕๗ โดยจะเป็นส่วนการยิงของกำลังพลของกองพันทหารม้าที่ ๒๒ เริ่มการฝึกยิงปืนตั้งแต่วันที่ ๑-๕ ก.ย.๕๗ ณ สนามยิงปืนกองพันทหารม้าที ๒๒