ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
003  ศูนย์การทหารม้า บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” การบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓