ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
3378   สาธิตหลักสูตรชั้นนายร้อยร่วมเหล่าราบ, ม้า, ปืนใหญ่, ช่างและสื่อสารในวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๗ ณ สนามยิงปืนใหญ่รถถังศูนย์การทหารม้า