000000000321311.jpg

พันโท วันรัก โอฬารสกุล
ผู้บังคับกองพันหทารม้าที่ 22

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซด์ต่อสัปดาห์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
20141203 113650

นางสาวสุทธินีย์  ธเนศชัยพิทักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายอดิศร กองพันทหารม้าที่ 22 เดินทางเข้าเยี่ยม และสอบถามปัญหาการใช้ชีวิตประจำวัน ของ ด.ช.อภิชาติ  สีดา พิการแขนขาและพัฒนาการทางสมองช้า ซึ่งเป็นบุตรของส.อ. สำราญ  สีดา สังกัดกองพันหทารม้าที่ 22 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

 20141203 11383320141203 11415820141203 11473820141203 115709