Get Adobe Flash player

0009_COMAN.jpg12345.png

ผู้บังคับบัญชา

ร.อ.พลากร ผันผิน
รอง หน.สถานี(เทคนิค)
ร.ท.วิทวัส ปาโกวงค์
รอง หน.สถานี(รายการ)
ร.ต.สมภพ ฑีฆะ
หน. ฝ่ายธุรการ
ร.อ.ศราาวุฒิ เอกวุธ
หน.ฝ่ายช่างเทคนิค
ร.ต.ธัญญะ รังษีบุตร
หน.ฝ่ายรายการ

เข้าสู่ระบบ

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.59 พ.ท.จิณณมนัส รอดโพธิ์ทอง ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 22 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม สถานีวิทยุ AM 684 KHz จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.59 พ.ท.จิณณมนัส รอดโพธิ์ทอง ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 22 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม สถานีวิทยุ AM 684 KHz จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 27 พ.ค.59 พ.ท.สหัสดนย์ ธเนศชัยพิทักษ์ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 22 เข้ารับการตรวจเยี่ยม สถานีวิทยุ AM 684 KHz จังหวัดอุดรธานี จากคณะ สง.กสท.ทบ. โดยมี พล.ต.เสมอภาค สง่าเมือง เป็น หัวหน้าคณะ
เมื่อวันที่ 27 พ.ค.59 พ.ท.สหัสดนย์ ธเนศชัยพิทักษ์ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 22 เข้ารับการตรวจเยี่ยม สถานีวิทยุ AM 684 KHz จังหวัดอุดรธานี จากคณะ สง.กสท.ทบ. โดยมี พล.ต.เสมอภาค สง่าเมือง เป็น หัวหน้าคณะ

ขออภัยเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้จัดรายการร่วมทำให้ไม่สามารถรับฟังออนไลน์ได้ 

103.png

102

 click_2.gif
 r1.jpg  r2.jpg r3.jpg 

 

ภาพกิจกรรม